jaarplan 2011

In 2011 zijn resultaten te verwachten van lopend onderzoek van diverse adviesgroepen die onderzoek in 2010 zijn gestart. Zij werken aan:
• Extramuralisering: toetsing veldpartijen met als doel: Inzicht krijgen in welke gevolgen de overheveling van medisch specialistische geneesmiddelen vanuit het geneesmiddelenvergoedingssysteem naar het ziekenhuisbudget kan hebben voor de patiėnt en of ongewenste gevolgen beperkt dan wel voorkomen kunnen worden (en op welke wijze).
In kaart brengen aan welke voorwaarden de zorg moet voldoen zodat de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg optimaal wordt geborgd: resultaten 1Q2011

Nieuwe onderwerpen die in 2011 uitgewerkt worden zijn:
• In kaart brengen van gevolgen substitutiebeleid (rapportage verwacht voor zomer 2011)
• E-health onderzoek naar concordantie (rapportage verwacht voor zomer 2011)
• Farmaceutische zorg in monitor
• Farmaceutische zorg in zorgstandaarden vervolg onderzoek
• Exploratief beschrijvend onderzoek over computersystemen huisartsen (4) in samenhang met voorschrijven medicatie (medio juni 2011)
• Informatie aan patienten


• Europa: als aandachtspunt Europese richtlijnen (signaleren, niet treden in beleidsdiscussies)
Platform PI zal zich regelmatig laten informeren hierover.


Activiteiten:
Platform PI zal in 2011 een bijeenkomst houden.

mensen ontmoeten elkaar op een centraal punt